Кметства и кметски наместници

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58
Кмет на кметство Беброво
Николай Емилов Колев    
e-mail: bebrovo@elena.bg
тел: 06152 / 2345

Кмет на кметство Константин    
Стоян Симеонов Комитов
e-mail: konstantin@elena.bg
06155 / 2626

Кмет на кметство Майско   
Зоя Андонова Ангелова 
e-mail: maysko@elena.bg 
06155 / 2253

Кметски наместник Блъсковци 
   
Катя Стоянова Цветкова    
e-mail: blaskovtsi@elena.bg
06151 / 6696

Кметски наместник Бойковци   
Севжан Алиева Османова 
e-mail: boykovtsi@elena.bg
06152 / 2548

Кметски наместник Буйновци
    
Стефан Любчев Котуков    
e-mail: buynovtsi@elena.bg
06154 / 2220

Кметски наместник Гърдевци   
Стефка Драганова Христова   
e-mail: gardevtsi@elena.bg
06158 / 2319

Кметски наместник Дрента   
Георги Николов Георгиев
e-mail: drenta@elena.bg
06151 / 8570

Кметски наместник Илаков рът    
Йордан Петков Йорданов
e-mail: ilakov_rat@elena.bg
06151 / 5752

Кметски наместник Каменари   
Стела Венциславова Михайлова
e-mail: kamenari@elena.bg
06152 / 2570

Кметски наместник Костел
   
Донка Александрова Златева 
e-mail: kostel@elena.bg
06150 / 3342

Кметски наместник Марян   
Сийка Кирилова Николова   
e-mail: maryan@elena.bg
06150 / 3565

Кметски наместник Мийковци    
Евгения Христова Кандева   
e-mail: miykovtsi@elena.bg
06151 / 8456

Кметски наместник Палици   
Стефан Кирилов Иванов
e-mail: palitsi@elena.bg
06152 / 2373

Кметски наместник Руховци    
Стоян Сотиров Вараджаков   
e-mail: ruhovtsi@elena.bg
06151 / 5724

Кметски наместник Средни колиби  
Снежана Димитрова Стоянова
e-mail: sredni_kolibi@elena.bg
06158 / 2263

Кметски наместник Тодювци    
Росица Недялкова Стефанова    
e-mail: todyuvtsi@elena.bg
06151 / 8061

Кметски наместник Чакали   
Силвия Димитрова Йорданова   
e-mail: chakali@elena.bg
06150 / 3341

Кметски наместник Яковци    
Румен Иванов Стойков
e-mail: yakovtsi@elena.bg
06151 / 5712