Дирекция Административно-правно и информационно обслужване

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58
Директор на дирекция "АПИО"
инж. Николай Наумов
Директор, той и служител по сигурността на информацията
e-mail: aok@elena.bg телефон: 06151/6138
стая 311

Главен юрисконсулт
Драгомир Цанев
e-mail: pravo@elena.bg
стая 215

Главен експерт "Обществени поръчки"
Фатме Ходжева
e-mail: porachki@elena.bg
стая 215

Старши експерт „Административно и техническо осигуряване на ОбС”
Станислава Кабакова
e-mail: obs@elena.bg

Главен специалист „Административно обслужване на населението”
Здравка Бъбрекова
e-mail: grao@elena.bg
тел.: 6249

Старши специалист „Административно обслужване на населението”
Людмила Стоянова
e-mail: grao@elena.bg
тел.: 6249

Младши експерт "Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка"
Емилия Ангелова
e-mail: aok@elena.bg
стая 311

Старши специалист „Административно обслужване на населението” - Константин
Бедрие Еминова

Старши специалист „Административно обслужване на населението” - Майско
Дочка Николова

Специалист „Административно обслужване на населението” - Беброво
Снежана Станчева

Старши специалист „Информационно обслужване и технологии”
Милен Димитров
e-mail: iot@elena.bg
стая: 302