Дирекция Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и сътрудничество

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58

Директор на дирекция

Христо Захариев
e-mail: hd@elena.bg, стая 316
тел.: 06151 60-26, GSM 0879 910 620

Главен експерт "Стратегическо планиране, икономическо развитие и партньорство"   

Евдокия Уколова   
e-mail: tt@elena.bg  стая 320

Главен експерт "Образование, култура и вероизповедания"
Цветана Гайдарова
e-mail: obrazovanie@elena.bg
стая 316

Старши експерт "Протокол, ВО и международно сътрудничество"
Петя Добрева
e-mail: pr@elena.bg
стая 316

Старши експерт "Туризъм", той и Отговорник/Ръководител "ОТИЦ"
Петя Манчева
e-mail: tourism@elena.bg

Старши експерт "Социални услуги и заетост"
Нурие Реджебова
e-mail: su@elena.bg
стая 318

Младши експерт "Здравеопазване, спорт и МД"
Марина Симеонова
e-mail: sabitia@elena.bg
стая 318