Дирекция Финанси, бюджет и местни приходи

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58

Директор на дирекция

Силвия Мирянова
e-mail: fbus@elena.bg
тел: 6090; стая: 219

Старши експерт "Финанси и бюджет"
Десислава Иванова
стая 219

отдел "Местни приходи"

Началник отдел "Местни приходи"
Ани Иванова
e-mail: mdt@elena.bg
стая 119

Инспектор "Разрешителни и регистрационни режими"
Станка Георгиева
стая 123

Старши експерт "Счетоводство и местни приходи"
Петя Колева
e-mail: mdt@elena.bg
 стая 121

Старши експерт "Икономически дейности и услуги"
Ирина Люцканчева
e-mail: idu@elena.bg
стая 120

Младши експерт "Местни приходи"
Павлинка Иванова
e-mail: mdt@elena.bg
стая 120

Младши експерт "Местни приходи"
Севим Чапкънова
e-mail: mdt@elena.bg
стая 121

Старши специалист "Счетоводно и касово обслужване местни приходи"
Красимира Дичева
e-mail: mdt@elena.bg
стая 121