Общински съвет за сигурност

Дежурен в ОбСС   
Румен Антонов    6143    6143    дежурна

Дежурен в ОбСС    
Красимир Николов    6143    6143    дежурна

Дежурен в ОбСС   
Стефан Матеев    6143    6143    дежурна

Дежурен в ОбСС   
Георги Тодоров    6143    6143    дежурна

Дежурен в ОбСС   
Сава Иванов      6143    6143    дежурна