Главен архитект

арх. Красимир Йорданов Попов
телефон: 06151/6261; вътрешен:307
e-mail: architect@elena.bg
стая 308