Кметинж. Дилян Стефанов Млъзев
e-mail: obshtina@elena.bg
телефон: 06151/6132
стая 205