Структура

Служител по защитата на данните и информационната сигурност

Николай Валентинов Раднев
e-mail: zdis@elena.bg
стая 302