За възникването и името на град Елена

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58

Документ 2

За названието на града друго едно предание казва, че старата църква “Св. Никола” била осветена на празника „Св. св. Цар Константин и царица Елена” и затова селището било наименувано на името на светителката царица Елена.

Из „Градиво за историята на гр. Елена” от Марко Дичев, 1931 г.

Документ 3
Мезра (опустяло, безлюдно, понякога дори разрушено или полуразрушено село с неговото землище) истърмена Илиана.

Из опис на тимарите в Никопол, около 1430 г.

Документ 4

Иляна е най-голямото село в Турската империя.

Из написаното от руския генерал и пътешественик Духамел през 1841 г.

Документ 5
При разбиването и превземането на гр. В. Търново от турците в 1393 год. и преследването и избиването на търновските боляри, вероятно, някои са избягали из горите и се заселили из поляните. Около град Елена има много селища: Горни и Долни Болерци, поп Бобчевци и други. Предполага се, че са заселени от търновските боляри от тогавашно време. Следователно, заселването на махаличките, посочени по-горе, е предшествало заселването на селището Елена. Това е станало около 1393-1400 г.

Мнение на А. Иширков, 1925 г.

Документ 6

 1. За възникването и името на град Елена - Текуща страница
 2. За възникването и името на град Елена
 3. Архитект Йордан Миланов
 4. Освобождението на Елена
 5. Васил Левски в Елена
 6. Велчовата завера
 7. Еленската Даскалоливница
 8. Църквата Успение Пресвятия Богородица в Елена
 9. Еленските църкви
 10. Еленските чорбаджии
 11. Кърджалийството
 12. Андрей Робовски
 13. Дойно Граматик
 14. Доктор Димитър Петров Моллов
 15. Доктор Йордан Брадел
 16. Хаджи Йордан Брадата
 17. Хаджи Йордан Кисьов
 18. Началото
 19. Легендата
 20. Хаджи Сергий
 21. Стефан Бобчев
 22. Юрдан Ненов
 23. Юрдан Хаджипетков Тодоров
 24. Петко Горбанов
 25. Еленските чорбаджии
 26. Приносът на еленчани в църковната борба през Възраждането
 27. Църковната живопис през Възраждането
 28. Иван Николов Момчилов
 29. Иларион Макариополски
 30. Йеромонах Йосиф Брадати
 31. Константин Никифоров
 32. Личности
 33. Милан Радивоев
 34. Никифор Попконстантинов
 35. Никола Михайловски
 36. Извори за историята на Елена
 37. Поминък и стопанство
 38. Стоян Михайловски
 39. Кърджалийското нападение през 1800 година
 40. Събития
 41. Еленските чорбаджии
 42. Кърджалийското нападание през 1800 година