Юрдан Ненов

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58

(14.X.1825 – 1903)

Учителят на Иван Вазов

Един от първите ученици в „Даскалоливницата” на Иван Момчилов бил Юрдан Ненов, който произхожда от стар свещенически и бунтарски род. Неговият дядо поп Ненчо е живял между 1720-1815 година и „бил повикан в Еленската община за учител”. Бащата на Юрдан Ненов бил учител и занаятчия, личен приятел на участника във Велчовата завера хаджи Юрдан Брадата.

За себе си Юрдан Ненов пише: „Роден съм на 1825 година на 14 октовмри”. В махала Райковци преминават детските му години.

„Цели 8 години учих в Еленското училище.” Негов учител е Андрей Робовски. „Силно желание имах да отида в Россия на наука, а най-паче като отиде съученикът и другарят ми Никифор Попконстантинов, но лишен от средства, неволно уталожих силната си ревност. През 1840 година сполучих да ида при Райно Попович в град Карлово, прочут учител по гръцки език...”

Учил известно време при Емануил Васкидович в Свищов. „Целта ми да отида в Свищов беше да подиря средства за Россия. Но нищо не сполучих и през 1841 година есента се върнах пак в Елена. Еленската община, която ценеше още отпреди моите способности, убедена в моите познания от Ланкастерската метода, която дотогава не беше въведена в Елена, но от друга страна, Еленското училище да стоеше най-високо... условия за учител в Долномахленското училище при църквата „Рождество Пресвета Богородици”... На 1843 г. октомври 27 аз с всички ученици отидох и станах ученик на учителя Иван Момчилов, дошъл от Русия, при когото до 1845 година учих и учителствах, като помощник нему във Взаимното училище.”

През 1845 година по настояване на Иван Момчилов и Никифор Попконстантинов Юрдан Ненов заминава за Т. Пазарджик. „Трябва да ся иде при тези от Доспата българе, че те трябва да се приведат в съжаление към народност; защото те са изгубени българе; а без тях няма надежда за слобода на българи!” С тези думи го изпраща за там Иван Момчилов. И Юрдан Ненов блестящо изпълнява заръката на учителя си.

Освен в Т. Пазарджик, той учителства в Панагюрище, където е учител на Марин Дринов и Нешо Бончев.

От 1 септември 1855 до 1861 година е главен учител в Сопотското училище, където негов ученик е Иван Вазов.

Ето какво пише сам Вазов за своя учител: „Геометрията преподаваше на Трапето- един гол рът над Сопот, дето учениците му изнасяха колове (жалони), компас и триъгълник и правеха геометрически измервания и „межевания” пред погледа на смаяните от тая тайна и дълбока наука сопотненци.”

Непосредствено след Априлското въстание Юрдан Ненов се преместил в село Белово, тъй като турците не гледали на него с добро око. След потушаването на въстанието преминава низ от мъчения от затвор в затвор. При обявяването на Руско-турската война той заедно със 17 души бил откаран в Пловдив, а оттам в Одринската тъмница, по-късно в Цариградската, откъдето на 15 ноември ги преместват в Аданския затвор.

Юрдан Ненов се връща в Т. Пазарджик на 7 май 1878 година. По време на войната голяма част о тнеговите архиви и ръкописи са изгорени. Оставил ни е две ценни книги- „Автобиографията” и „Спомени”.

Умира в Т. Пазарджик през 1903 година.

Мисията на еленските възрожденци в Пазарджик


 1. Юрдан Ненов - Текуща страница
 2. За възникването и името на град Елена
 3. Архитект Йордан Миланов
 4. Освобождението на Елена
 5. Васил Левски в Елена
 6. Велчовата завера
 7. Еленската Даскалоливница
 8. Църквата Успение Пресвятия Богородица в Елена
 9. Еленските църкви
 10. Еленските чорбаджии
 11. Кърджалийството
 12. Андрей Робовски
 13. Дойно Граматик
 14. Доктор Димитър Петров Моллов
 15. Доктор Йордан Брадел
 16. Хаджи Йордан Брадата
 17. Хаджи Йордан Кисьов
 18. Началото
 19. Легендата
 20. Хаджи Сергий
 21. Стефан Бобчев
 22. Юрдан Хаджипетков Тодоров
 23. Петко Горбанов
 24. Еленските чорбаджии
 25. Приносът на еленчани в църковната борба през Възраждането
 26. Църковната живопис през Възраждането
 27. Иван Николов Момчилов
 28. Иларион Макариополски
 29. Йеромонах Йосиф Брадати
 30. Константин Никифоров
 31. Личности
 32. Милан Радивоев
 33. Никифор Попконстантинов
 34. Никола Михайловски
 35. Извори за историята на Елена
 36. Поминък и стопанство
 37. Стоян Михайловски
 38. Кърджалийското нападение през 1800 година
 39. Събития
 40. За възникването и името на град Елена
 41. Еленските чорбаджии
 42. Кърджалийското нападание през 1800 година