За възникването и името на град Елена

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58
Документ 1Из „Горски пътник” от Г. С. Раковски, 1857 г.

Документ 2

За названието на града друго едно предание казва, че старата църква “Св. Никола” била осветена на празника „Св. св. Цар Константин и царица Елена” и затова селището било наименувано на името на светителката царица Елена.

Из „Градиво за историята на гр. Елена” от Марко Дичев, 1931 г.

Документ 3

Мезра (опустяло, безлюдно, понякога дори разрушено или полуразрушено село с неговото землище) истърмена Илиана.

Из опис на тимарите в Никопол, около 1430 г.

Документ 4

Иляна е най-голямото село в Турската империя.

Из написаното от руския генерал и пътешественик Духамел през 1841 г.

Документ 5

При разбиването и превземането на гр. В. Търново от турците в 1393 год. и преследването и избиването на търновските боляри, вероятно, някои са избягали из горите и се заселили из поляните. Около град Елена има много селища: Горни и Долни Болерци, поп Бобчевци и други. Предполага се, че са заселени от търновските боляри от тогавашно време. Следователно, заселването на махаличките, посочени по-горе, е предшествало заселването на селището Елена. Това е станало около 1393-1400 г.

Мнение на А. Иширков, 1925 г.

Документ 6

Преди 400-500 години, когато местността на Елена, както и околностите й, била покрита с вековен лес, там върлували много разбойнически чети. Тогава един момък, на име Самуил от с. Твърдица, бил се сгодил за една мома, на име Елена от с. Капиново и взел невестата си. На връщане за Твърдица разбойническата чета напада младоженците и сватбарите, убива младоженката с някои сватбари при полите на „Кършов баир”, близо до конашкия мост, а младоженецът с останалите сватбари избягал по пътя за с. Твърдица, но на края на града, на югозападната му страна, е настигнат от разбойниците, убиват него с бягащите сватбари и тук биват заровени. Мястото, дето паднал Самуил с бягащите сватбари, се нарекло „Самуилец”, а дето е паднала невестата – Елена.

Из „Градиво за историята на гр. Елена” от Марко Дичев, 1931 г.

Документ 7

Други допущат, че градът си е добил името от красивото горско животно елен. Ето как обясняват това: едно време еленската долина и околността и са били покрити с непроходима девствена гора, в която обитавали много елени; рекичките: Балюва, Казашка, Сълбишка и Чукански дол, които се спущат от околните височини, се събират в долината, образуват по-голяма река – Еленска. В тая долина, в която е разположен града, са слизали от околните горски възвишения елени на водопой в реката и предполагат, че от река или долина населени и града получил названието си Елена.

Из „Градиво за историята на гр. Елена” от Марко Дичев, 1931 г.

Документ 8

За възникването на града едно местно предание казва, че Елена е основана от 12 фамилии, преселени от Златица (Пирдопска околия), между които имало един поп и един ковач. Това било около 1443 год., когато полско-маджарски войски под водителството на крал Владислав ІІІ и трансилванския войвода Йоан Хунияд (известен в народните песни под името Янкул войвода), превзели от турците Белград, смъкнали се в долината на р. Морава... и се отправили по пътя София – Златица за Одрин... Златичани посрещнали християнските войски като освободители, и за да се спасят от турци и еничари, които са щели да им отмъстят, задето са посрещали неприятелски войски, те избягали в Еленския и Котленския балкан. И между населението на близките до Елена колиби е запазено предание, че техните деди са се преселили от Западна България.

Из „Град Елена” от Йордан поп Георгиев, 1904 г.

Документ 9

Днешния град Елена станал доста отдавна село, защото в една преписка на първата страница на един ръкописен служебник се говори за село Елена под Стара планина в първата половина на ХVІІ в. (1639 г.). До 1860 г. селото и околността му се управлявали от субаш, но от тая дата насам в Елена се назначава мидюр и с това селото се признава за градец.

Из „Градиво за историята на гр. Елена” от Марко Дичев, 1931 г 1. За възникването и името на град Елена - Текуща страница
 2. Архитект Йордан Миланов
 3. Освобождението на Елена
 4. Васил Левски в Елена
 5. Велчовата завера
 6. Еленската Даскалоливница
 7. Църквата Успение Пресвятия Богородица в Елена
 8. Еленските църкви
 9. Еленските чорбаджии
 10. Кърджалийството
 11. Андрей Робовски
 12. Дойно Граматик
 13. Доктор Димитър Петров Моллов
 14. Доктор Йордан Брадел
 15. Хаджи Йордан Брадата
 16. Хаджи Йордан Кисьов
 17. Началото
 18. Легендата
 19. Хаджи Сергий
 20. Стефан Бобчев
 21. Юрдан Ненов
 22. Юрдан Хаджипетков Тодоров
 23. Петко Горбанов
 24. Еленските чорбаджии
 25. Приносът на еленчани в църковната борба през Възраждането
 26. Църковната живопис през Възраждането
 27. Иван Николов Момчилов
 28. Иларион Макариополски
 29. Йеромонах Йосиф Брадати
 30. Константин Никифоров
 31. Личности
 32. Милан Радивоев
 33. Никифор Попконстантинов
 34. Никола Михайловски
 35. Извори за историята на Елена
 36. Поминък и стопанство
 37. Стоян Михайловски
 38. Кърджалийското нападение през 1800 година
 39. Събития
 40. За възникването и името на град Елена
 41. Еленските чорбаджии
 42. Кърджалийското нападание през 1800 година