Иван Николов Момчилов

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58
Роден е на 19 октомври 1819 г. (стар стил) в Елена. Син на участник в подготовката на гръцката завера от 1821 г. Израства като даровит ученик на Андрей Робовски. Изпратен от баща си да учи в гръцкото училище в Търново, той бива изгонен за дръзката му постъпка- по време на служба прочита Апостола на черковно-славянски, вместо на гръцки език. Робовски го взема като помощник-учител в своето училище.

През 1837 г. заминава да учи при гръцкия педагог и философ Теофил Каирис на остров Андрос. Завършва Втора гимназия в Атина, в която преподават баварски професори, извикани за учители от гръцкия крал. Панелинският дух, който се насаждал в гръцките училища оказва положително въздействие за разпалване на родолюбието на юношата и участието му в тайното Славяно-българско дружество.

По съвета на Иларион Макариополски продължава образованието си в Русия. Поради заболяване следва само една година в Одеската духовна семинария (1842-1843).

При утвърдените просветни традиции и богато подготвена почва Иван Момчилов основава в Елена през 1844 г. първото българско класно училище, наречено от неговия ученик П. Р. Славейков Даскалоливница. Училището е устроено по руски образец, като са въведени предмети като тия в Одеската семинария, съобразени с нашите условия. Изучават се предимно хуманитарни дисциплини, включително психология и логика, без да се подценяват и природонаучните предмети. Въвеждат се и някои чужди езици. Естествено е още в първите години да започне преподаването и на руски език, оценявайки необходимостта от изучаването му във връзка с ползването на руски учебници и литература.
Проникнат от демократичната идея обучението да се води на роден език Момчилов преподава на чист български език. Той разнообразява работата си, стреми се да я доближава до живота. Някои от уроците по география, история и хигиена изнася извън учебната стая. С пословично трудолюбие в неделни дни изработва нагледни средства: таблици за четене на български букви, за състава на думите, таблици с цифрите и с числата, с подготвени задачи от четирите прости аритметични действия и много други. Чрез Васил Априлов и благотворителните дружества от Одеса доставя за училището географски карти и глобус.

ДаскалоливницатаМладият учител установява добър ред и дисциплина в училището. Той въвежда биенето на звънец, дежурство на ученици- главен и дверник. По негова инициатива се построява нова сграда за класното училище през 1844 г.

Освен въвеждането на нови предмети, създава богата училищна библиотека, урежда празник на училището в деня на св. Три светители. Иван Момчилов въвежда като училищна песен стихотворението на Христодул С. Николов “Похвала на древните българи и отечеството им”. Говори пред учениците си за делото на св. св. Кирил и Методий, написва тропар (похвална песен) за тях, а през 1859 г. организира първото им честване в Елена.

Към учениците се отнася с голямо уважение. Негово естествено обръщение към тях е „мили ми”. Той премахва боя като възпитателно средство. „Когато на възпитателя липсват знания и система, той ги търси в пръчката” – казва Момчилов.

Мъдрият учител поставя в центъра на възпитателната работа любовта към Родината: „Обичай Отечеството си и никога да не пожелаеш и предпочетеш друго отечество от твоето”. Тази обич започва с изучаване и опазване чистотата на родния език. „От всичките езици на света предпочитай бащина си и майчина си език, що си най-напред в живота си него чул и научил от тях”. Момчилов разбира каква сила носи езикът на прадедите ни, език на който е създадена висока култура в миналите векове и който ни пази от опитите на чуждите господари да ни поробят духовно. Стремежът към обогатяване на родния език го отвежда из колибите на Еленския балкан да събира и записва народни песни, гатанки и приказки, които са поместени в неговите книжки „Начален прочит”.

Иван Момчилов заедно с Никола Михайловски, завършил Московския университет, превръщат класното училище в своеобразен учителски институт. В Даскалоливницата са се учили видните възрожденци: П. Р. Славейков, Добри Чинтулов, Добри Войников, Драган Цанков, Никола Козлев, еленчаните Иван Кършовски, Стоян Робовски, Сава Катрафилов и много други.

Надгробната плоча на Иван МомчиловПрез 1859 г. Момчилов продължава своето дело в Горна Оряховица, където също създава класно училище. Работи като учител до 1864 година, но служи до последния миг от живота си на това поприще. Той обикаля като апостол градовете и селата на Търновско, посещава Никопол, Русе, Шумен, Разград, Варна, Котел, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Казанлък и Габрово. В срещите си с учителите и учениците дава полезни съвети и упътвания, запознава се с потребностите на училищата.

От 1865 г. се отдава изцяло на книжовна дейност, за която е един от най-подготвените между съвременниците си. По негова инициатива през 1868 г. се учредява „Книгопродавница Момчилов и съдружие” в Търново. Той е автор и съставител на редица ценни учебници. За първия му учебник „Писменица на славянски език” (Белград, 1847 г.) се записват 1100 спомоществователи. С най-голяма известност се налага и ползва и след Освобождението „Граматика за новобългарския език”, смятана за „по-съвършен учебник”. Момчилов и Н. Михайловски превеждат и издават съвместно „Очерки из историята и народните сказания”.

В изпълнение на своя дълг- отпечатване на учебници във Виена- скромният и неуморим Иван Николов Момчилов, основателят на Даскалоливницата в Елена се простудява и след завръщането си в Горна Оряховица умира на 8 декември 1869 г.

 1. Иван Николов Момчилов - Текуща страница
 2. За възникването и името на град Елена
 3. Архитект Йордан Миланов
 4. Освобождението на Елена
 5. Васил Левски в Елена
 6. Велчовата завера
 7. Еленската Даскалоливница
 8. Църквата Успение Пресвятия Богородица в Елена
 9. Еленските църкви
 10. Еленските чорбаджии
 11. Кърджалийството
 12. Андрей Робовски
 13. Дойно Граматик
 14. Доктор Димитър Петров Моллов
 15. Доктор Йордан Брадел
 16. Хаджи Йордан Брадата
 17. Хаджи Йордан Кисьов
 18. Началото
 19. Легендата
 20. Хаджи Сергий
 21. Стефан Бобчев
 22. Юрдан Ненов
 23. Юрдан Хаджипетков Тодоров
 24. Петко Горбанов
 25. Еленските чорбаджии
 26. Приносът на еленчани в църковната борба през Възраждането
 27. Църковната живопис през Възраждането
 28. Иларион Макариополски
 29. Йеромонах Йосиф Брадати
 30. Константин Никифоров
 31. Личности
 32. Милан Радивоев
 33. Никифор Попконстантинов
 34. Никола Михайловски
 35. Извори за историята на Елена
 36. Поминък и стопанство
 37. Стоян Михайловски
 38. Кърджалийското нападение през 1800 година
 39. Събития
 40. За възникването и името на град Елена
 41. Еленските чорбаджии
 42. Кърджалийското нападание през 1800 година