Личности

Хаджи Сергий
(17601836)

Името на отец хаджи Сергий Руховски е едно от най-значимите сред дейците и ръководителите на Велчовата завера от 1835 година в Търново. Известен български историк го определя като "дясната ръка на Велчо Джамджията и капитан Мамарчев". Като игумен на Плаковския манастир той превръща обителта в средище на Заверата и лично подвежда под клетва участниците в буната. Заловен и подложен на зверски мъчения, умира в лето 1936-то в Мъглижкия манастир, където е бил заточен.

Стойко (Станьо) Иванов Шопов, както е мирското му име е роден около 2760 година в село Руховци. Остава сирак още като бебе и е отгледан от дядо си по майчина линия Йордан Фурмаджиев. Затова в някои документи се среща и с фамилно име Фурмаджиев.

Учи в Елена при прочутия Стоян Граматик и е бил един от най-добрите му ученици. По заръка на учителя си отива в Атон, за да направи препис на Паисиевата История славянобългарска. От там минава през Божи гроб и се завръща като хаджия.